Relining av högsta kvalitet  – säkras genom CR 072 certifierat material 

Vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i fastigheter, är det av yttersta vikt att använda material av hög kvalitet och säkerhet. Ett avgörande steg i att säkerställa detta är att använda material som har blivit testat och certifierat enligt RISE CR 072.

Hårda tester och krav

Det finns flera certifieringar för renovering av dag- och spillvatten, så kallad relining. De är lite olika utformade beroende på vilka krav som ställs i respektive land. RISE CR 072 är anpassad för den svenska marknaden och har högre krav och innehåller fler tester än andra certifieringar. Tester av materialet sker hos RISE, som är ett statligt ägt forsknings- och testinstitut.

Det ställs krav på bland annat täthet, tjocklek, ringstyvhet och åldersbeständighet. Avloppet ska behålla sin funktion i minst 50 år. Det är samma krav som också ställs på ett konventionellt avloppsrör för att bli P-märkt, men testförfarandet gör att det faktiskt är högre krav på ett relinat avloppsrör jämfört med ett konventionellt avloppsrör.

I testet för CR 072 monteras en rigg av flera rördelar såsom böjar, skarvar, grenrör och dimensions reduceringar som relinas för att testas. Riggen används för att testa täthet och tjocklek med ett temperaturväxlingsprov. För konventionella rördelar finns det inga krav på att testa dem tillsammans i en rigg utan varje rördel testas var för sig.

Idag är det väldigt få material för rörinfodring som klarat testerna för certifieringsregeln CR 072 hos RISE. Houseliner är ett av fåtal material på marknaden som klarar de hårda kraven som ställs. Houseliners alla kombinationer av epoxi och foder har blivit godkända, vilket är helt unikt på marknaden.

Standard i branschen

RISE CR 072 är en kvalitetsmärkning, där installatören och fastighetsägaren vet att det är ett material av högsta kvalitet. Det ger installatören och fastighetsägaren en trygghet att materialet motsvarar alla krav som ställs på ett avlopp och som ska fungera utan bekymmer över lång tid.

Vid relining med foder, har CR 072 blivit en standard och ställs redan som krav vid upphandlingar. För fastighetsägaren är det en självklarhet att alltid välja en installatör som använder och är utbildade på ett CR 072 godkänt material. På så sätt säkerställer de att renoveringen når högsta standard och kvalitet inom branschen.

Exempel på tester och krav som ingår i RISE CR 072:

  • Temperaturväxlingsprov, täthet
  • Temperaturväxlingsprov, tjocklek
  • Ringstyvhet
  • FTIR/TGA (Materialidentifiering)
  • Spolbarhet
  • Böjprov/dragprov
  • Åldersbeständighet material
  • Dokumentation
  • Spårbarhet

BriF

Branschföreningen för Relining i Fastigheter, BRiF, är den rikstäckande organisationen för företag som arbetar med relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag drygt 30 medlemsföretag.

RISE

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut. RISE utför oberoende certifieringar av produkter och material på den svenska marknaden. RISE har cirka 3 300 medarbetare som arbetar över hela landet och i ett antal utländska dotterbolag.

Har du frågor eller funderingar om RISE CR 072?

Tveka inte att höra av dig om det dyker upp några frågor eller funderingar kring RISE CR 072. Kontakta oss på info@sacpro.se. Vi ser fram emot att höra från dig!